Klacht indienen bij Inspectie SZW

Klacht indienen bij Inspectie SZW


Wanneer kan men een klacht indienen bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)?

 
U dient een klacht in bij de Inspectie SZW als uw werkgever bepaalde regels niet naleeft. Het gaat om regels op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden of werktijden. Dit kunt u ook doen over een ander bedrijf waar dit gebeurt.
 
Wat de Inspectie SZW doet
De Inspectie SZW onderzoekt overtredingen op het gebied van:
arbeidsomstandigheden;
arbeidstijden;
minimumloon en minimumvakantiebijslag;
vreemdelingen en werk.
 
Eerst met uw werkgever praten, dan klacht indienen
U probeert een klacht eerst met uw werkgever of met het bedrijf op te lossen. Als dit niet mogelijk is, kunt u naar de Inspectie SZW stappen. Via de website van de Inspectie SZW kunt u uw klacht indienen.
 
Inspectie SZW en anonieme klachten
De Inspectie SZW maakt nooit aan de werkgever bekend dat er een klacht is ingediend. Wilt u uw klacht toch anoniem indienen bij de Inspectie SZW? Dan respecteert de Inspectie dat. U krijgt dan alleen niet het resultaat van het onderzoek te horen. 
Soms heeft een bedrijf of werkgever een vermoeden dat er een klacht is ingediend. Dan overlegt de Inspectie SZW eerst met u. Pas daarna gaat de Inspectie verder met de behandeling van de klacht.
 
Ernstige arbeidsongevallen melden
Een ernstig arbeidsongeval moet uw werkgever meteen telefonisch melden bij de Inspectie SZW. Dit hoeft u dus niet te doen. Het gaat dan om arbeidsongevallen met:
dodelijke afloop;
blijvend letsel;
ziekenhuisopname.
 
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems