WIA begeleiding

WIA begeleiding


Begeleiding WIA trajecten (o.a. WIA aanvraag en ontslagaanvraag na 2 jaar ziekte)
De WIA aanvraag van de werknemer is een enorme hoeveelheid papier die naar het UWV verzonden moet worden en dat uiterst secuur moet gebeuren. Werknemer, werkgever en bedrijfsarts moeten middels schriftelijke verklaringen aantonen, dat zij het maximale hebben gedaan om de werknemer te ondersteunen. 
 
Wanneer WIA aanvragen en met welke documenten
De werknemer moet uiterlijk in de 91e week (1 jaar en 9 maanden) dat deze ziek is de WIA-uitkering indienen bij UWV. 
 
Hierover krijgt werknemer 3 weken eerder (in de 88e week) een brief van het UWV. Vraagt de werknemer de uitkering te laat aan? Dan moet werkgever een langere periode het loon doorbetalen. Het op tijd aanvragen van de WIA utkering is dus voor werkgever van groot belang en kan deze veel geld besparen.
 
In de 88e week stuurt het UWV werknemer een brief over de aanvraag van de WIA-uitkering. In deze brief staat de datum tot wanneer de werknemer de uitkering uiterlijk kan aanvragen.
 
Heeft werkgever volgens het UWV niet genoeg aan de re-integratie gedaan? Dan kan het UWV werkgever verplichten om het loon maximaal nog 1 jaar door te betalen. Het UWV neemt de WIA-aanvraag dan nog niet in behandeling. Heeft werkgever voldoende gedaan om werknemer weer aan het werk te helpen? Dan neemt het UWV de aanvraag in behandeling.
 
Aanvraag WIA door uw werknemer
Voor de aanvraag WIA heeft  werknemer het re-integratieverslag nodig. Werknemer dient de medische informatie uit het re-integratiedossier van de bedrijfsarts te krijgen. Geef werknemer uit zijn eigen ziektedossier een kopie van het Plan van aanpak en de evaluaties die werkgever en werknemer tezamen hebben ingevuld.
 
Heeft werknemer niet alle documenten van werkgever en de bedrijfsarts op tijd gekregen? Dan kan deze toch de uitkering aanvragen. Bij de aanvraag moet werknemer dan aangeven waarom  deze sommige documenten niet direct met de post heeft meegestuurd.
 
Werknemer ontvangt binnen 14 dagen van het UWV een ontvangstbevestiging van de aanvraag. De beslissing of werknemer wel of niet een uitkering krijgt, en hoe hoog deze is, krijgt hij binnen 8 weken. Werkgever ontvangt een kopie van de beslissing.
 
Help uw werknemer met aanvragen WIA
De aanvraag van een WIA-uitkering doet de werknemer. 
 
Daarnaast moet werknemer documenten uit het re-integratieverslag, dat werkgever en werknemer tezamen hebben gemaakt opsturen naar UWV. 
 
Werkgever helpt werknemer door deze op tijd kopieën van de volgende documenten te geven: 
het Plan van Aanpak, met eventuele Bijstellingen; de Eerstejaarsevaluatie en de Eindevaluatie van het Plan van Aanpak.
 
Werkgever draagt er zorg voor dat de arbodienst of bedrijfsarts de medische documenten uit het re-integratieverslag aan werknemer geeft. Deze kan die dan meesturen met de WIA-aanvraag.

Benodigde documenten voor WIA aanvraag
 • Probleemanalyse van werkgever

 • Plan van aanpak van werkgever

 • Alle 6 weekse rapportages van bedrijfsarts (gewijzigd Plan van aanpak)

 • Alle tussentijdse ander documenten van bedrijfsarts die van belang zijn

 • Alle 6 weekse rapportages van werkgever (gewijzigd Plan van aanpak)

 • Alle tussentijdse ander documenten van gesprekken met werkgever die van belang zijn

 • Alle 6 weekse rapportages van Poortwachtercentrum/re-integratiebureau
   

 • 42ste  week ziekmelding aan UWV
   

 • Eerste jaars evaluatie door bedrijfsarts

 • FML van bedrijfsarts

 • AD Rapportage
   

 • Eindevaluatie van het plan van aanpak

 • Verslag Plan van aanpak 2e jaar van werkgever

 • Actueel oordeel werkgever

 • Actueel oordeel bedrijfsarts (= Verklaring Bedrijfsarts)

 • Actueel oordeel werknemer  (=  Eindevaluatie van het plan van aanpak)

 • Eindevaluatie Poortwachtercentrum/re-integratiebureau

 • Eventueel gedane Deskundigenoordelen met uitspraak

 
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems