Verzuimregistratie "Humannet Verzuim"

Verzuimregistratie "Humannet Verzuim"


 
Verzuimregistratie “Humannet Verzuim”

Voor het registreren van het verzuim gebruikt C&C het verzuimregistratiesysteem Humannet Verzuim .  Het is een gedegen  internetapplicatie, die van elke verzuimende en re-integrerende medewerker een actueel dossier bijhoudt. 

 

Humannet Verzuim biedt een totaaloplossing voor alle betrokkenen in het verzuimproces zoals medewerk(st)er, casemanager, leidinggevende, P&O’er, bedrijfsarts en arbodienst. Alle betrokkenen krijgen toegang tot hun eigen deel van het systeem en kunnen op deze manier alle benodigde informatie met elkaar delen. Daarnaast worden alle acties, berichten en documenten centraal in het dossier opgeslagen. Verlies of versnippering van informatie wordt dus voorkomen. En is er volledig grip op het proces. Houdt u hierbij in gedachten dat het hele verzuimmanagement met Humannet Verzuim via internet verloopt. Dit levert enorme kostenbesparingen op. 

 

Iedere  klant van C&C maakt dus automatisch gebruik van Humannet Verzuim. Hiervoor wordt een kleine bijdrage per persoon per jaar in rekening gebracht. Verder worden er door C&C geen kosten in rekening gebracht voor ontwikkeling, installatie, beheer, onderhoud, updates, nieuwe releases, back-up en beveiliging en bespaart u de kosten van een eigen verzuim managementsysteem.
 
Inzicht in uw verzuim
Op ieder gewenst moment kunt u via Humannet Verzuim verzuimcijfers en statistieken opvragen voor de totale organisatie. U kunt echter ook een onderverdeling in sectoren en afdelingen opvragen. Het betreft verzuimcijfers (percentage, duur en frequentie). 
Maar ook een overzicht van de medewerkers die frequent verzuimen of het verzuim per leeftijdscategorie is mogelijk.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Humannet Verzuim:  verzuim- en hersteldmeldingen invoeren
Bij het registreren van verzuim kunt u, afhankelijk van uw autorisatie, kiezen uit de volgende meldingstypen:
 
Een verzuimmelding invoeren
Om verzuim in te voeren voor een medewerker neemt u de volgende stappen:
1. Ga in het menu naar de optie Meldingen en kies het juiste type melding. Zie hierboven voor een uitleg hiervan. U krijgt nu een lijst van medewerkers voor wie u een melding kunt invoeren. 
2. Klik op de medewerker voor wie u een verzuimmelding wilt maken. 
3. Voer de verplichte gegevens in:
Ingangsdatum: dit is de eerste dag dat de medewerker ziek is of met verlof is
Verzuimreden: hier selecteert u de reden waarom de medewerker niet kan werken
Toelichting: hier noteert u een korte toelichting op de verzuimreden. Respecteer de privacy van de medewerker en noteer geen gevoelige of medische details.
Verwachte duur: indicatie van de verwachte verzuimduur van de medewerker
Verzuimpercentage: standaard meldt u de medewerker 100% arbeidsongeschikt, maar u kunt de medewerker ook gedeeltelijk arbeidsongeschikt melden.
4. Vul indien van toepassing de gegevens onder Opties in:
Ongeval: type, toedracht en aansprakelijke van het ongeval. Dit is van belang in verband met regres.
Tijdelijk adres: verpleegadres van de medewerker. Dit is van belang in verband met eventuele correspondentie.
5. Klik op Opslaan om de melding definitief te maken.
 
Een eindmelding invoeren
1. Klik in het menu Meldingen op de optie Eindmelding om een medewerker volledig hersteld te melden en/of dossier te beëindigen. Voor gedeeltelijk herstel, z.o.z. van deze kaart!
2. U krijgt nu een lijst van lopende meldingen. Als u veel resultaten heeft kunt u het zoekfilter gebruiken (rechtsboven in uw scherm onder de blauwe balk).
3. Klik op de medewerker wiens dossier u wilt afsluiten.
4. Bij Beëindigingsdatum kiest u de datum waarop het dossier afgesloten moet worden. 
5. Kies de juiste reden van beëindiging uit de lijst:
Volledig hersteld; u kunt eventueel een re-integratieresultaat aangeven.
Met pensioen, overleden, ziek uit dienst
Beëindigd wegens zwangerschapsverlof: medewerkster gaat vanaf de gekozen beëindigingsdatum met verlof
Vervallen/ongedaan maken: de ziekmelding wordt ingetrokken/geannuleerd.
6. Klik op Opslaan. Het dossier is nu beëindigd. U kunt het gesloten dossier terugvinden via de verzuimhistorie van een medewerker.
 
 
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems