Verzuimpreventie middelen

Verzuimpreventie middelen


Verzuimpreventie middelen die door C&C ingezet kunnen worden

 

Risico inventarisatie

Het doel van een RI&E is ‘inzicht krijgen in de risico’s die uw werknemers lopen bij de uitvoering van hun werk’. Zodra de risico’s in kaart zijn gebracht, kunt u werken aan het wegnemen of reduceren van de risico’s, waardoor het werk veiliger, gezonder en prettiger wordt.

 

Periodiek Medisch Onderzoek

Het onderzoek moet periodiek aan de medewerkers worden aangeboden.

De inhoud van het onderzoek moet zijn afgestemd op de gevaren en risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de medewerkers kan hebben. Zo hoeft bijvoorbeeld het gehoor alleen onderzocht te worden als in het werk sprake is van geluidsdosisniveaus die kunnen leiden tot gehoorschade.

Deelname van werknemers aan arbeidsgezondheidskundig onderzoek is niet verplicht. De werkgever is wel verplicht dit onderzoek aan te bieden.

 

Beroepsziekten

Beroepsziekten zijn er in vele vormen, van huidaandoeningen tot gehoorschade, van spier- of peesaandoeningen tot kanker. De gemene deler is dat ze te wijten zijn aan het werk of aan de werkomstandigheden. De beste preventie voor beroepsziekten is dan ook zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. “Dat begint met een goede Risico-Inventarisatie en -Evaluatie.

 

Ondersteuning geven aan en overleg met  de preventiemedewerker

De preventiemedewerker vervult de taken binnen het bedrijf op het gebied van veilig en gezond werken. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

 

Kortverzuim onderzoek

We spreken van kort verzuim als een medewerker 7 of minder dagen ziek is. Bij werkgevers in Nederland wordt gemiddeld 15% van de verzuimkosten veroorzaakt door kort verzuim. Daarnaast zorgt een hoog verzuim voor een hoge werkdruk bij de rest van de medewerkers. En een hoge werkdruk kan ook weer leiden tot meer verzuim. Bij kort verzuim is er meestal meer aan de hand. Volgens een onderzoek is ongeveer 50% van de medewerkers die per jaar vier keer of meer kort verzuimen, de komende vier jaar langer dan 6 weken uitgeschakeld. Door kort verzuim aan te pakken, kun je lang verzuim dus voorkomen.

 

Werkbelevingsonderzoek

Met een werkbelevingsonderzoek kan min of meer objectief worden vastgesteld hoe uw werknemers het werken voor uw organisatie ervaren en of er werknemers dreigen uit te vallen door bijvoorbeeld psychische klachten, zoals overspannenheid of burnout.

De werkbelevingsonderzoeken zijn altijd maatwerk en worden in nauwe samenwerking met de klant afgestemd en uitgevoerd. Het gaat niet om het onderzoek op zich, maar om het opsporen van risico’s en het signaleren van potentiële verbeteringen.

 

Werkplek onderzoek

Een werkplekonderzoek is bedoeld voor werknemers die fysieke klachten hebben en hierdoor dreigen uit te vallen of bezig zijn met een re-integratietraject. We adviseren over de instelling van de werkplek van uw werknemers en/of onderzoeken welke ergonomische risico’s en knelpunten er zijn in het werk en adviseren u hoe u deze zo praktisch mogelijk kunt oplossen.

 

Duurzaamheidscan

Met behulp van een duurzaamheidscan inventariseren we de risico’s en verbeterkansen van uw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

 

Werkvermogenscan

Met behulp van een werkvermogenscan, brengen onze arbeidsdeskundige adviseurs de werkbelasting en belastbaarheid van uw werknemer(s) in kaart.

 

Bedrijfscounseling

Voor werknemers die kampen met problemen door bijvoorbeeld werkdruk, functiewijzigingen of privé omstandigheden die invloed hebben op het werk.

 

Stressmanagement

Wilt u werk maken van stresspreventie in uw organisatie? Met behulp van onze werkdrukmeting en trainingsprogramma’s maken we werkstress beheersbaar!

C&C MC biedt een app aan om je stressmomenten in kaart te brengen  en daarop te handelen.

 

Vroeg-diagnostisch onderzoek bij verzuim

Met behulp van een vroeg diagnostisch onderzoek wordt duidelijkheid gegeven omtrent de terugkeer en duurzame inzetbaarheid van verzuimende werknemers in de eigen functie en de factoren die nodig zijn om een succesvolle re-integratie te realiseren.

 

 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems