Re-integratie Spoor 1 & Spoor 2

Re-integratie Spoor 1 & Spoor 2


Uitvoering Wet verbetering Poortwachter
Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor al hun inspanningen die zij moeten plegen om hun bedrijf en medewerkers gezond te houden.
De boetes die de overheid kan opleggen als men zich niet of in onvoldoende mate ingespannen heeft ten aanzien van de geheel of gedeeltelijke arbeidsgeschikte medewerker kan oplopen tot een jaarsalaris!  Het door het UWV opgelegde en bekende 3e ziektejaar. Daarnaast kunnen werkgevers gedurende 10 jaar aansprakelijk blijven voor de loonkosten van de (ex) werknemer. (WGA)
 
Het doel van onze werkzaamheden is de schadelast van verzuim te beperken en waar mogelijk oplossingen te bieden. Samenwerking met ons betekent professionele ondersteuning en begeleiding bij uw re-integratietrajecten (spoor 1 én spoor 2) en het ondersteunen bij de WIA aanvraag waardoor de schade als gevolg van ziekteverzuim en dure boetes voorkomen kan worden.
Dit inmiddels meer dan bewezen concept wordt ondersteund en aanbevolen door MKB Nederland, VNO-NCW en diverse gemeenten. Wij beschikken grotendeels over een landelijke dekking.
 
Ondersteuning bij Spoor 1          Herplaatsing binnen de eigen organisatie

Ook in de begeleiding gedurende spoor 1 dienen een aantal verplichte stappen doorlopen te worden. Helaas worden in dit traject nog steeds vele fouten gemaakt, waardoor na verloop van enige tijd een ziektedossier repareren al vaak bijna niet meer mogelijk is.

Werkgevers zijn dan al bijna verzekert van een derde ziektejaar. Helaas. Wij adviseren u bij de re-integratie gedurende het eerste ziektejaar bij de herplaatsing binnen de eigen organisatie naar terugkeer binnen de eigen functie of naar een andere functie. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden, de restcapaciteit van de medewerker en de gevolgen daarvan. De hulp van de arbeidsdeskundige kan - indien noodzakelijk - hierbij ingeroepen worden om o.a. de werkplek, de functie-inhoud en de belastbaarheid van de werknemer te bekijken eventueel met de hulp van de bedrijfs/arbo-arts of een extern deskundige. Door deze werkwijze is in het algemeen de werknemer weer snel aan het werk binnen zijn eigen functie. Hierdoor wordt in het algemeen de gemiddelde verzuimduur een stuk korter.
 
Re-integratie begeleiding bij  Spoor 2           Bemiddeling naar een externe andere organisatie

De arbeidsdeskundige heeft in zijn rapportage aangegeven dat spoor 1 geen zin meer heeft en spoor 2 in gang gezet dient te worden. Dan start onze begeleiding van de werknemer bij het vinden naar een nieuwe passende baan.

Onze consulent brengt de situatie schriftelijk in kaart middels een intake gesprek met de werkgever en werknemer en wordt er een plan van aanpak opgesteld. Hierna wordt gestart met de begeleiding van de betreffende medewerker en het doorlopen van onze specifiek hiervoor ontwikkelde training en de diverse tests. Zo nodig aangevuld met een multi disciplinaire ondersteuning of andere opleidingen en  trainingen. Na afloop hiervan kan de medewerker onder begeleiding gaan solliciteren. Gedurende het hele externe re-integratietraject wordt de medewerker bijgestaan door dezelfde re-integratie deskundige, die intensief persoonlijk contact onderhoudt en coacht totdat de werknemer een passende baan heeft gevonden met een maximum begeleidingstermijn van zes maanden.
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems