Outplacement

Outplacement


Algemeen

Wij begeleiden zowel individueel als groepen in het outplacement traject. Bij outplacement komen werkgever en werknemer overeen dat men betaald op zoek gaat naar een andere baan.

Wie voor outplacement in aanmerking komt heeft vaak onprettige werkervaringen achter de rug. Een arbeidsconflict, een reorganisatie, ontslag wegens overtolligheid, etcetera. Als men onvrijwillig moet vertrekken kan men soms de mogelijkheid krijgen om te kiezen tussen een geldbedrag of outplacement. Veel mensen zijn geneigd te kiezen voor het geld, in de veronderstelling dat men wel weer snel aan een baan zal komen. Wij kunnen werknemers ook al in het voortraject begeleiden en adviseren in het maken van de keuze tussen de betaling van een ontslagvergoeding (gouden handdruk) of  outplacementbegeleiding.

 

C&C verzorgt outplacementtrajecten voor bedrijfsleven, overheid of non-profit. Aangezien de trajectplannen individueel en op maat worden opgesteld, kunnen de kosten per deelnemer iets variëren. Na het intake gesprek met werkgever en werknemer ontvangt u van ons een gespecificeerde offerte met een plan van aanpak. Daarin worden alle kosten van het gehele outplacement traject weergegeven. U mag ons afrekenen op onze toezegging om werknemers binnen de afgesproken termijn te herplaatsen. Wij hanteren daartoe ook een succesfee.

 

Het (basis)outplacement-traject bestaat uit:

Het rouwproces: verwerking van het verlies van je baan.
Zelfonderzoek: oriëntatie op competenties en wat men wil en kan.
Tests: het eventueel afnemen van diverse (psychologische en assessment) tests.
Plaats op de arbeidsmarkt: oriëntatie op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden.
Sollicitatietraining: CV & sollicitatiebrief maken, het voeren van sollicitatiegesprekken. Keuze voor een eigen bedrijf: oriëntatie en maken van een concept businessplan.
Marktbenadering: netwerken, inzetten van sociale media, inschrijven bij bureaus en het zoeken op internet.
Sollicitatie: begeleiding bij het solliciteren, ondersteuning en het eventuele meegaan bij sollicitatiegesprekken.

Het begeleidingstraject wordt zoveel als mogelijk op de individuele eisen van de kandidaat/kandidaten afgestemd.

 

Outplacement en regels voor de werkgever

Werkgevers kunnen wij ondersteunen in het maken van een sociaal plan waarin een correct outplacement traject wordt opgenomen.

 

 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems