Eigen Regie Model

Eigen Regie Model


“Zelf doen wat je zelf kunt en alleen betalen voor wat je gebruikt.”

 

Eigen regie model met ondersteuning externe case manager

De positie van de ARBO-diensten en die van de bedrijfsarts de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. Dit heeft mede te maken met het vaak matige functioneren van beiden en met name de bedrijfsartsen, die voor de grote ARBO-organisaties werkzaam zijn.
 
De veel gehoorde klachten over de ARBO-diensten en bedrijfsartsen zijn: 
Dat zij geen maatwerk leveren
Dat zij te duur zijn
Dat ze beschikken over matige bedrijfsartsen
 
Andere keuze
Steeds vaker kiezen daarom werkgevers voor het eigen regie model wel of niet met ondersteuning door een interne of externe case manager. Aangezien wij ervan uitgaan dat case management een aparte professie is waarvoor een gedegen kennis noodzakelijk is van de sociale verzekeringswetten stellen wij voor om gebruik te maken van een externe case manager. Daarnaast wordt voorkomen dat de leidinggevende in de rol van case manager in een arbeidsconflict komt met zijn medewerker.
 
Samen werken aan ziekteverzuimreductie
In onze aanpak is de rol van de leidinggevende, bedrijfsarts en case manager cruciaal bij het terugdringen en beheersen van ziekteverzuim. Door deze intensieve samenwerking ontstaat het beste resultaat.
 
De rol van de case manager
Verzuimregie betekent dat de case manager zorgt dat alle interne en externe betrokkenen er alles aan doen om verzuim te voorkomen en re-integratie te bevorderen. Daarom adviseren wij laat een goede externe case manager de regie voeren. En als de situatie daarom vraagt, schakelt deze de goede bedrijfsarts – die in gezamenlijk overleg met de werkgever is geselecteerd - voor u in.
Hierdoor wordt ook de bedrijfsarts vaak minder, maar efficiënter en effectiever ingezet dan voorheen. 
 
Wij werken met vele zelfstandige bedrijfsartsen samen. Onze menig is dat de beste bedrijfsartsen die wij kennen, niet in loondienst zijn bij een ARBO-dienst. Een goede bedrijfsarts verdiept zich namelijk in de organisatie, kent alle functies en werkt niet alleen achter een bureau maar gaat ook het veld in. Hij weet wat er gaande is. Dat noemen wij samenwerken!
 
En natuurlijk blijft de bedrijfsarts een cruciale positie houden als degene die de ziekmelding vanuit het medische objectiveert en beoordeelt in relatie tot arbeids(on)geschiktheid en als beheerder van het medisch dossier.
 
Daarmee is de bedrijfsarts een cruciale samenwerkingspartner van elke case manager waar hij dagelijks mee te maken kan hebben. Het is noodzakelijk om zijn positie en spelregels goed te kennen. 
 
Met behulp van de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) van de bedrijfsarts kan de arbeidsdeskundige bepalen of cliënt geschikt is voor het verrichten van zijn/haar eigen functie of welke werkzaamheden passend zijn of passend gemaakt kunnen worden. Ook voor het afsluiten van het 1e spoor en als inhoudelijk input voor het 2e spoor is een degelijk arbeidsdeskundigrapport cruciaal.
 
De case manager heeft in het proces te maken met vele interventiepartijen zoals psychologen, fysiotherapeuten, re-integratiebureaus, mediators, bedrijfsmaatschappelijk werkers, medisch specialisten, verzekeraars, medewerkers van UWV en juristen.
 
De case manager is dan ook de professional in het eigen regiemodel, die het overzicht heeft en houdt over alle partijen in dit netwerk. Alleen door de relevante regels, beroepscodes, posities en belangen van alle betrokkenen continu scherp te hebben, kan deze als case manager in de stoel van de regisseur zitten.
 
Borging systemen
Wij verzorgen tevens de implementatie binnen de werkprocessen en de functies. Tevens ondersteunen wij het gehele opleidingstraject en de borging van het traject, zodat de organisatie zelfstandig en in principe zonder hulp verder kan gaan.
 
Aantoonbare resultaten middels het Eigen regiemodel
  • Aantoonbaar minder verzuim (frequentie, duur en percentage)
  • Aantoonbaar minder instroom in WIA
  • Aantoonbaar hogere klanttevredenheid
  • Aantoonbare lagere begeleidingskosten
 
 
 
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems