Ziekmelding na mededeling over ontslagaanvraag

Ziekmelding na mededeling over ontslagaanvraag


 
Ziekmelding na mededeling over ontslagaanvraag
 
Een werknemer meldt zich ziek op de dag dat hij hoort dat het bedrijf voor hem een ontslagaanvraag heeft ingediend bij het UWV. Geldt dan het opzegverbod bij ziekte? In deze rechtszaak vond het hof van wel.
 
De vordering
Bij de kantonrechter vraagt de werknemer om een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. De kantonrechter wijst de vorderingen van de werknemer af.
In hoger beroep vordert de werknemer naast een vergoeding ook herstel van de arbeidsovereenkomst. Hij voert onder meer aan dat de arbeidsovereenkomst in strijd met het opzegverbod tijdens ziekte is opgezegd.
 
Het oordeel
Het hof oordeelt dat het ontslag inderdaad kennelijk onredelijk is geweest. Daarbij wegen de volgende omstandigheden mee:
 
  • de opzegging in strijd met het opzegverbod;
  • de lengte van het dienstverband;
  • de leeftijd van de werknemer;
  • het goede functioneren van de werknemer;
  • de geringe mogelijkheden voor de werknemer om nog een andere baan te vinden, gezien zijn opleiding en eenzijdige werkervaring;
  • de te verwachten inkomensterugval tot bijstandsniveau;
  • het intrekken van een aanbod om de schuld die de werknemer aan de werkgever had, kwijt te schelden.
 
Het hof vindt herstel van de arbeidsovereenkomst te ver gaan omdat het alweer twee jaar geleden is dat de werknemer bij het bedrijf werkte.
 
Ziekmelding na ontslagaanvraag
De opzegging was volgens het hof in strijd met het opzegverbod tijdens ziekte. De werknemer heeft zich ziek gemeld op de dag waarop het UWV de ontslagaanvraag heeft ontvangen. En dan mag  de werknemer zich op het ontslagverbod beroepen, aldus het hof. Dat de werknemer toen wist dat er een ontslagvergunning was aangevraagd, doet daar niets aan af.
 
Het hof gaat voorbij aan het verweer van de werkgever dat artikel 7:670 lid 1 juist is bedoeld om tegen te gaan dat werknemers zich ziek melden om zo de opzegging tegen te houden.
 
Mr. J. Dop schrijft in een noot onder het arrest dat er ruimte zou moeten zijn om aan te tonen dat de arbeidsongeschiktheid pas na de ontvangst van de aanvraag door het UWV is ontstaan. Het gaat tenslotte om het moment van ontstaan van de arbeidsongeschiktheid en niet het moment van de ziekmelding. Voorlopig lopen werkgevers nog het risico dat een ziekmelding een opzegging kan dwarsbomen en zullen ze een ontslagaanvraag niet zo snel met een werknemer bespreken. En dat kan nooit goed zijn voor welke arbeidsverhouding dan ook.
 
Hof Arnhem
 
 
C&C 2016
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems