Welke concernrelaties vallen onder het begrip 'eigen werkgever' bij re-integratie binnen spoor 1?

Welke concernrelaties vallen onder het begrip 'eigen werkgever' bij re-integratie binnen spoor 1?


 
 
Welke concernrelaties vallen onder het begrip 'eigen werkgever' bij re-integratie binnen spoor 1?
 
Veel organisaties worstelen met de vraag tot hoever de re-integratieverplichting in spoor1 loopt van een werkgever, die onderdeel uitmaakt van een groot concern met vele zelfstandige vennootschappen/werkmaatschappijen.
 
Wat is dan de juridische definitie?  Waar liggen de grenzen?  Hoe gaat UWV daar mee om?  Is het handelsregister van de kamer van koophandel misschien richtinggevend?
 
De praktijk wijst uit dat het UWV er vrij gemakkelijk vanuit gaat dat alle bedrijven die onder een gemeenschappelijk noemer vallen als een entiteit, dus eigen werkgever, worden gezien. Hierbij worden de feitelijke onderliggende rechtsverhoudingen tussen onderdelen van een concern, zeggenschap, aansprakelijkheden, enzovoort maar gemakshalve buiten beschouwing gelaten. Nog vaak los van het feit dat men ongeveer een gehele rechtenfaculteit nodig heeft om te onderzoeken hoe de feitelijke rechtsverhoudingen binnen een concern liggen. Het UWV slaat dit voor het gemak maar simpelweg over.
 
Enkele citaten uit UWV beschikkingen:
  • "er mag van worden uitgegaan dat er binnen een concern met vele honderden of duizenden werknemers binnen andere onderdelen of werkmaatschappijen van dat concern mogelijkheden voor passende arbeid zijn"
 
  • "alsnog op basis van de actuele belastbaarheid, het verrichten van een onderzoek naar de plaatsingsmogelijkheden binnen de diverse werkmaatschappijen van de organisatie: naar functies, deeltaken, de mogelijkheden tot aanpassing van functies of de mogelijkheden tot creëren van een functie uit een samenstel van taken".
 
Het eerste citaat geeft duidelijk aan met welk gemak er door het UWV naar een grotere organisatie gekeken wordt zonder naar de vennootschappelijke structuur van de organisatie te kijken.
 
Het tweede citaat geeft meer dan duidelijk aan dat deze arbeidsdeskundige van het UWV, werkelijk geen snars snapt van het rechtspersonenrecht c.q. concernrecht, maar handelt vanuit een “boeren” logica dat alles wat dezelfde naam heeft of onder dezelfde paraplu valt ook hetzelfde is.
 
De conclusie is dat er geen definitie voor het begrip eigen werkgever in het kader van de Wet verbetering Poortwachter bestaat.
En voor het UWV geldt hierin dat “the sky the limit is”.
Het bestaat wellicht tot de toekomstige mogelijkheid, dat zelfs de onderdelen van een franchise organisatie als eigen werkgever worden aangemerkt. De UWV wateren zijn en blijven ondoorgrondelijk. Helaas, makkelijker kunnen we het niet maken.
 
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems