Wel of niet duurzaam arbeidsongeschikt?

Wel of niet duurzaam arbeidsongeschikt?


Wanneer een werknemer na 2 jaar ziekte niet meer in staat is om een inkomen te verdienen dat 20% van zijn oorspronkelijke salaris is, spreken we van volledige arbeidsongeschiktheid. Hij ontvangt een WIA-uitkering. Maar welke? Er zijn namelijk twee soorten. Afhankelijk van het feit of de arbeidsongeschiktheid wel of niet als duurzaam wordt beoordeeld, krijgt de werknemer de ene dan wel de andere uitkering toegekend. Een beslissing met grote financiële consequenties voor jou als werkgever.

 
Wel duurzaam: IVA
IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA-uitkering wordt toegekend aan werknemers die niet meer gaan herstellen (verbetering belastbaarheid is uitgesloten) of wanneer de kans op herstel zeer klein is (verbetering van de belastbaarheid is niet of nauwelijks te verwachten). De werknemer ontvangt een uitkering die 75% van het oorspronkelijke loon is tot aan zijn 65e.
 
Niet duurzaam: WGA
WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Anders dan de naam doet vermoeden, vallen ook werknemers die volledig worden afgekeurd, maar bij wie er een meer dan geringe kans bestaat op herstel, onder de WGA-regeling. De uitkeringshoogte is iets ingewikkelder. De uitkering is de eerste 2 maanden 75% van het oorspronkelijke loon. Daarna volgt een periode (duur is afhankelijk van het arbeidsverleden) van 70% van dat loon. Tot slot ontvangt hij een uitkering ter hoogte van een percentage van het minimumloon.
 
En nu komt het, de consequenties voor de werkgever zijn niet gering!
De uitkeringslasten van de IVA-uitkering worden betaald uit algemene middelen. De uitkeringslasten van de WGA-uitkering worden echter doorbelast aan de werkgever bij wie de werknemer is uitgevallen. Met andere woorden: het verschil tussen wel of niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt is voor de werkgever gigantisch. Het betekent dat de kosten van de WGA-uitkering, in het slechtste geval nog 10 jaar lang, aan hem zal worden doorbelast!
 
Regelmatig worden werknemers door het UWV onder de WGA-regeling geplaatst terwijl er sprake was van een IVA-situatie.
Advies: ga in bezwaar als uw werknemer volledig, maar niet-duurzaam arbeidsongeschikt wordt beoordeeld. Door middel van de bezwaarprocedure kun je nagaan of de verzekeringsarts en/of arbeidskundige van het UWV correct en zorgvuldig hebben gehandeld in de totstandkoming van hun beslissing.
Een succesvol bezwaar kan je letterlijk tonnen aan schade schelen.
 
C&C 2018
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems