Vakantie opnemen tijdens ziekte is beslissing werkgever

Vakantie opnemen tijdens ziekte is beslissing werkgever


Werkgevers vragen ons regelmatig hoe zij moeten handelen als een werknemer tijdens ziekte op vakantie wil.

Om het eerste misverstand maar direct uit de wereld te helpen, het is niet de taak van de bedrijfsarts om te bepalen of dit wel of niet mag. De werkgever heeft ook hier de regie in handen.
 
De werkgever geeft wel of geen toestemming voor vakantie tijdens ziekte. De bedrijfsarts kan hierin slechts adviseren. Dus betrek deze wel hierin en laat zijn oordeel wel meewegen in uw overwegingen en besluit.
De bedrijfsarts moet bekijken of er medisch gezien wel of geen bezwaren zijn voor een vakantie. Het is dus mogelijk dat vanuit medisch oogpunt het niet verstandig is om op vakantie te gaan. De vakantie mag sowieso het herstelproces niet in de weg staan of zelfs mogelijk verslechteren.
 
Bijvoorbeeld iemand met een hernia of zware rugklachten die 24 uur of langer in een bus moet zitten naar Spanje. Daarnaast kan het ook mogelijk zijn om een bepaald intensief revalidatietraject enkele weken te onderbreken. Dit kan het herstelproces mogelijk niet bevorderen of er kan een duidelijke vertraging in het herstel optreden.
 
Het is dus altijd zinvol om uw bedrijfsarts te raadplegen en deze aan u als werkgever een medisch advies hierover uit te brengen. Maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de werkgever.
 
Nieuwe vakantieregeling per 1 januari 2012
Let op de nieuwe vakantieregeling. Zieke werknemers krijgen namelijk vanaf 1 januari 2012 dezelfde aanspraken op wettelijke vakantiedagen als andere werknemers. Een zieke werknemer met een fulltime dienstverband heeft dus recht op een jaarlijkse vakantieperiode van (wettelijk) vier weken met behoud van loon. Ook de werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, heeft recht op volledige opbouw met doorbetaling van loon (en dus niet langer alleen over het deel dat hij werkt).

Het wordt dan ook mogelijk om vakantiedagen af te boeken wanneer de zieke medewerker op vakantie gaat. Een zieke werknemer wordt in staat geacht daarvoor vakantiedagen op te nemen. Een zieke werknemer die op vakantie wil gaan (en daarvoor toestemming heeft gekregen van de werkgever en een positief advies van de bedrijfsarts), zal dus vakantiedagen moeten opnemen. Een werknemer die zo ziek is dat deze niet in staat is te re-integreren in zijn eigen of andere functie, wordt redelijkerwijs geacht niet in staat te zijn om vakantie op te nemen.
 
Let op: per CAO kunnen er aparte afspraken gemaakt worden, check dus altijd de CAO!
 
C&C 2017
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems