Registreer ziekmelding altijd

Registreer ziekmelding altijd


Registreer ziekmelding altijd
 
Uit recent onderzoek blijkt dat bedrijven die een incidenteel ziekdagje niet registeren, een belangrijke kans missen om langdurig verzuim tegen te gaan.
 
Onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste organisaties in Nederland een zieke werknemer niet meteen op de eerste werkdag ziek melden en registeren. Werkgevers missen hierdoor een belangrijk signaal ten aanzien van het kortdurend verzuim. Het probleem van kortdurend verzuim zit namelijk in de herhaling. De frequentie van verzuim toont een patroon dat zich over de jaren herhaalt en in ongeveer 50 procent van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurig verzuim. Registratie is noodzakelijk om langdurige uitval te voorkomen, en daarmee de kosten van verzuim te beperken.
 
Niet serieus
Veel werkgevers nemen het ‘dagje ziek zijn’ van de werknemer niet serieus. Slechts 20 procent van de werkgevers meldt verzuim op de eerste dag. Zeker als bij de ziekmelding al bekend is dat het kortdurig is, wordt de registratie als een onnodige handeling gezien. Frequent verzuim is echter een sterke voorbode van langdurig verzuim. Van de werknemers die frequent verzuimen, gaat circa 50 procent het jaar daarop lang verzuimen. Tevens is het een voorspeller van herhalend frequent verzuim: 61 procent heeft namelijk opnieuw een jaar met frequent verzuim.
 
Drie keer per jaar
Wanneer een werknemer vaker dan drie keer per jaar ziek is, dan kan dat een signaal zijn van onderliggende psychische klachten of dreigend langdurig verzuim. Het advies is dan – zelfs al is hij maar een dagje ziek - contact met de werknemer op te nemen om te kijken of er niet meer aan de hand is. Want dit patroon stopt niet als je als werkgever hier geen aandacht aan besteedt. Heeft het verzuim steeds een vergelijkbare oorzaak, dan loont het om al in een zeer vroeg stadium de oorzaak van het verzuim te bespreken en te bepalen hoe frequent of langdurig verzuim voorkomen kan worden.’
 
Ach, dat ene keertje
De vraag is natuurlijk hoe voorspellend het is wanneer iemand in februari, juni en november een dagje ziek is. ‘Nederlanders zijn gemiddeld 0,92 keer per jaar ziek. Dus wanneer iemand zich drie keer ziek meldt, is er toch wel wat aan de hand. Natuurlijk kan het toeval zijn, we hoeven geen heksenjacht te starten. Maar je ziet dat de helft van de mensen die vier keer per jaar verzuimt de 4 jaar daarop komen in langdurig psychisch verzuim en/of met ontslag gaan. Dus het loont de moeite om het gesprek aan te gaan.
 
Regelmatig kortdurend verzuim kan een teken zijn dat er iets aan de hand is met de binding en de energie. Als je ontzettend gemotiveerd en betrokken bent, kun je ook met een verkoudheid heel aardig doorwerken. Het kunnen aanwijzingen zijn dat iemand niet meer helemaal lekker in zijn vel zit, welke oorzaak dat dan ook heeft.
 
Vervelend of aangenaam gesprek
Veel leidinggevenden vinden het lastig om een gesprek aan te gaan over kort verzuim. Voor een deel komt dat ook doordat het soms onaangename gesprekken zijn. Maar dat hoeft niet. Natuurlijk mag men mensen wijzen op de consequenties van verzuim, en daar kun je ook best duidelijk in zijn, maar de toon van het gesprek hoeft helemaal niet vervelend te zijn. Als je het gesprek insteekt op jouw wens dat de werknemer met plezier en energie bij je werkt, en dat je graag alles onderzoekt wat daarvan afwijkt om de obstakels uit de weg te ruimen, dan heb je  gewoon een goed gesprek. Je hoeft mensen niet ter verantwoording te roepen.
 
C&C 2018
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems