Medische informatie opvragen? Altijd doen!

Medische informatie opvragen? Altijd doen!


Wat opvalt is hoe weinig bedrijfsartsen uit zichzelf medische informatie over de zieke werknemer bij een behandelaar of specialist opvragen.
 
Meest gehoorde redenen zijn: ‘Het voegt vaak niets toe.’ En: ‘Ik kan zelf prima beoordelen of iemand arbeidsongeschikt is.’
 
Drie redenen waarom het wél belangrijk is om medische informatie op te vragen:
 
1. Het UWV verwacht het
In het beoordelingskader Poortwachter staat het duidelijk vermeld: “de bedrijfsarts dient na te gaan wat de resultaten zijn van onderzoeken en behandelingen door de curatieve sector”. Laat u dit na dan verhoogd het dus de kans op een loonsanctie na twee jaar ziekte.
 
2. Dossiervorming
Bij een discussie tussen werkgever en werknemer of die laatste wel/niet kan werken speelt het oordeel van de bedrijfsarts altijd een belangrijke rol. De onderbouwing van zijn standpunt of de werknemer wel/niet kan werken is essentieel.  Het UWV (bijv. bij een deskundigenoordeel) of een kantonrechter zal vragen hoe de bedrijfsarts tot zijn oordeel is gekomen. Een standpunt van de bedrijfsarts dat wordt onderbouwd door informatie van de behandelaar of medisch specialist wordt als zorgvuldig gezien en maakt je “dossier” dus een stuk sterker.
 
3. Noodzakelijk bij toekenning (vervroegde) IVA-uitkering
Als een werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is geraakt dan zal de zieke werknemer in aanmerking komen voor een IVA-uitkering. Soms kan dat al na 3 maanden ziekte: de vervroegde IVA-uitkering. Deze uitkering wordt echter niet door het UWV toegekend als de duurzaamheid niet onderbouwd wordt door een medisch specialist.
 
Conclusie: het niet tijdig opvragen van medische informatie door de bedrijfsarts kan onzorgvuldig zijn en brengt onnodige financiële risico’s met zich mee.
Dus als de situatie daar aanleiding toe geeft, maar uw bedrijfsarts zelf niet het initiatief neemt om medische informatie op te vragen, zorg dan dat hij het wel doet.
Als werkgever blijft u immers eindverantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer.
 
C&C 2018
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems