Maken Plan van Aanpak en rol Case manager hierin

Maken Plan van Aanpak en rol Case manager hierin


 
 
Maken Plan van Aanpak en rol Casemanager hierin
 
Nog steeds krijgen wij regelmatig de vraag voorgelegd hoe het nu precies zit met het maken van het Plan van aanpak, het vervolg daarop  en de rol van de case manager in het verzuimtraject.
 
Plan Van Aanpak en re-integratie
Is een werknemer 8 weken arbeidsongeschikt, dan moet er volgens de Wet verbetering Poortwachter een Plan van aanpak worden gemaakt. Het Plan van aanpak wordt door de case manager tezamen met de medewerker opgesteld. Hierin worden afspraken over de re-integratie betreffende het herstel en een mogelijk opbouw stappenplan gemaakt. Het advies van de bedrijfsarts en de door deze gemaakte probleemanalyse wordt hierin meegenomen.
 
In het Plan van Aanpak moet duidelijk worden wat er gedaan gaat worden om passende arbeid te vinden en deze uit te voeren en of dit binnen of buiten het huidige bedrijf wordt gezocht. Deze afspraken worden vastgelegd op het (UWV) formulier Plan van aanpak.
 
 
Case manager
Een case manager is een belangrijke spil in het gehele verzuimproces. Hij verantwoordelijk voor het gehele proces, de begeleiding daarvan en de opbouw en juistheid van het re-integratiedossier. De case manager is het aanspreekpunt voor de werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en het UWV. De case manager kan iemand zijn die binnen het bedrijf werkzaam is bijvoorbeeld de werkgever zelf, een medewerker van P&O of kan extern worden ingehuurd.
 
Bij kleine organisaties wordt het aangeraden om een externe case manager in te huren. Wij zien vaak als de werkgever het zelf is of bijvoorbeeld een collega dat er conflicten ontstaan, die met een externe case manager voorkomen hadden kunnen worden. Ook mist men vaak intern de ervaring en worden er vele procedurele of andere fouten gemaakt. die voorkomen hadden kunnen worden en uiteindelijk heel veel geld in de vorm van boetes kunnen kosten.
 
Plan van aanpak
Zoals reeds eerder aangegeven vult de case manager tezamen met de werknemer het Plan van aanpak in. In het verslag worden in het kort de gemaakte afspraken samengevat en hoe men deze wilt bereiken. Het Plan van aanpak wordt door de werknemer en de case manager ondertekend en wordt opgenomen in het re-integratiedossier.
 
Hieronder een overzicht van de punten die duidelijk moeten worden in het Plan van aanpak:
Afspraken (tijdsgebonden);
 • Aanstellen van case manager;
 • Evaluatie van eerder gemaakte afspraken;
 • Bijstellen eerder gemaakte afspraken en de reden;
 • Moment van volgende contact;
 
Afspraken werkgever en werknemer;
 • Te ondernemen acties werknemer;
 • Te ondernemen acties werkgever;
 
Afspraken werknemer en bedrijfsarts;
 • Doelen;
 
Korte en lange termijn doelen en hoe deze te bereiken;
 
Oplossingen;
 • Aanpassingen werkplek;
 • Aanpassingen in taken en functie;
 • Aanpassingen werktijden;
 
Afspraken hervatting werkzaamheden binnen de huidige functie;
 • Bij de huidige werkgever;
 
Afspraken hervatting werkzaamheden in een andere functie;
 • Bij de huidige werkgever;
 • Bij een andere werkgever.
 
Uiteindelijk bestaat het Plan van Aanpak uit:
(aangepast) Formulier van het UWV;
 • eventuele aanpassingen;
 
Wijzigingen in het Plan van aanpak
Het Plan van aanpak wordt elke 6 weken en bij voorkeur direct na het periodieke bezoek (ook elke 6 weken)  aan de bedrijfsarts in een gesprek met de werknemer geëvalueerd.
 
Het Plan van aanpak kan na verloop van tijd om aanpassingen vragen, omdat de gezondheidssituatie en daarmee de uit te voeren werkzaamheden verbeteren. Helaas kan het ook voorkomen dat de gezondheid van de werknemer verslechterd en hierdoor de gemaakte afspraken en doelen niet meer realistisch zijn. 
Als er niets in de situatie gewijzigd is hoeft er geen gewijzigd Plan van aanpak te worden opgemaakt. Toch adviseren wij om het wel te doen, omdat het een formeel evaluatiemoment is. Het is een vastlegging van de situatie op dat moment en geef dan maar duidelijk aan waarom de situatie niet gewijzigd is.
 
Het is daarom belangrijk dat de case manager goed contact onderhoud met de werknemer, zodat eventuele veranderingen ook snel bekend zijn. Wijzigingen in het Plan van aanpak worden ingevuld op het UWV formulier (gewijzigd) Plan van aanpak.
 
Verzuimdossier
Zowel het oude Plan van aanpak als nieuwe formulier met aanpassingen horen in het dossier. 
Het dossier moet correct tijdsopvolgend zijn. 
 
De werknemer werkt niet mee
De werknemer is verplicht mee te werken aan zijn re-integratie dus ook aan het maken en het uit te voeren Plan van aanpak. Werkt de werknemer niet mee moet het  de werkgever maatregelen treffen. Wanneer de werkgever dit niet doet kan hem dat later door het UWV verweten worden en ook een sanctie kosten. Ook wordt in het re-integratiedossier vermeld, dat de werknemer de afspraken niet nakomt.
 
C&C 2013
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems