Bedrijfsarts gaat boven huisarts

Bedrijfsarts gaat boven huisarts


Regelmatig worden werkgevers geconfronteerd met de volgende uitspaken van de werknemer,

“Ik ben ziek en ben bij de huisarts geweest en deze zegt dat ik niet mag werken”.

 
Veel werkgevers slikken dit als zoete koek en gaan hiermee akkoord. Maar u laat zich hierdoor onterecht in de “wachtkamer” plaatsen, totdat de werknemer zelf bepaald wanneer deze zich weer hersteld meldt.
 
Laten we ook hier maar weer in één keer duidelijk in zijn, bovenstaande kan en mag niet door een huisarts gezegd worden (als het al zo gezegd is, door de huisarts). Gelukkig onthouden veel huisartsen zich van deze uitspraak.
 
De huisarts mag zich namelijk niet bemoeien met arbeidsrechtelijke zaken. Deze is er uitsluitend voor de behandeling van de werknemer en verder helemaal niets. Wanneer een huisarts een bepaalde medische mening heeft over een werknemer kan en mag hij dit altijd kenbaar maken bij de betreffende bedrijfsarts en eventueel in collegiaal overleg met hem gaan.
 
Een andere reden waarom een huisarts zich niet moet laten verleiden tot een dergelijke uitspraak dat werknemer arbeidsongeschikt is kan de volgende zijn. Het probleem van de huisarts is dat deze het verhaal maar van één kant hoort en niet aan wederhoor kan doen. Een handige werknemer kan zijn huisarts manipuleren met zijn verhaal, zodat hij deze meekrijgt in zijn eventuele (onrechtmatige) melding en de mate van arbeidsongeschiktheid.
 
De bedrijfsarts is daarom de enige die kan en mag bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt is of niet. En deze is weer geen behandelaar van de werknemer en mag zich daar ook niet mee bemoeien.
 
Een goede bedrijfsarts zal dus altijd om een gefundeerde mening omtrent de werknemer te verkrijgen alle (met goedkeuring van de werknemer) benodigde medische informatie opvragen bij de eventuele behandelaars van de werknemer. En dit kunnen de huisarts, de specialist en eventuele andere behandelaars zijn. Op basis van deze input bepaalt hij zijn mening.
 
Wat wel opvalt is hoe weinig bedrijfsartsen uit zichzelf medische informatie over de zieke werknemer bij een behandelaar of specialist opvragen. Een vaak gehoorde uitspaak is: ‘Het voegt vaak weinig toe.’ En: ‘Ik kan zelf prima beoordelen of iemand arbeidsongeschikt is of niet.’ Dit is een absoluut verkeerde attitude van de betreffende bedrijfsarts.
 
Onderstaand geven we nog maar eens aan waarom dit zo belangrijk is en dient plaats te vinden door de bedrijfsarts.
 
Vier redenen om medische informatie op te vragen:
 
1. Formuleren eigen mening bedrijfsarts
In het maken van een goede en zorgvuldige beoordeling is het van belang zoveel als mogelijk informatie te vergaren. Dit geeft een goede onderbouwing inzake de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid en de nog mogelijke belastbaarheid van de werknemer.
 
2. Het UWV eist het
In het beoordelingskader Poortwachter staat het duidelijk vermeld: “de bedrijfsarts dient na te gaan wat de resultaten zijn van onderzoeken en behandelingen door de curatieve sector”.
Laat u dit na dan verhoogd het dus de kans op een loonsanctie na twee jaar ziekte.
 
3. Dossiervorming
Bij een discussie tussen werkgever en werknemer of die laatste wel/niet kan werken speelt het oordeel van de bedrijfsarts altijd een belangrijke rol. De onderbouwing van zijn standpunt of de werknemer wel/niet kan werken is essentieel. 
Het UWV (bijv. bij een deskundigenoordeel) of een kantonrechter zal vragen hoe de bedrijfsarts tot zijn oordeel is gekomen. Een standpunt van de bedrijfsarts dat wordt onderbouwd door informatie van de behandelaar of medisch specialist wordt als zorgvuldig gezien en maakt het “dossier” dus een stuk sterker.
 
4. Noodzakelijk bij toekenning vervroegde IVA-uitkering
Als een werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is geraakt dan zal de zieke werknemer in aanmerking komen voor een IVA-uitkering. Soms kan dat al na 3 maanden ziekte: de vervroegde IVA-uitkering.
 
Deze uitkering wordt echter niet door het UWV toegekend als de duurzaamheid niet onderbouwd wordt door een medisch specialist.
 
Conclusie:
Het niet (tijdig) opvragen van medische informatie door de bedrijfsarts kan zelfs onzorgvuldig handelen zijn en brengt onnodige financiële risico’s met zich mee. Dus als de situatie daar aanleiding toe geeft, maar uw bedrijfsarts zelf niet het initiatief neemt om medische informatie op te vragen, zorg dan dat hij het wel doet. Als werkgever blijft u immers eindverantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. En last but not least, u als werkgever betaalt alle mogelijke boetes.
 
C&C 2017
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems