Aangepast werk of arbeidstherapie

Aangepast werk of arbeidstherapie


Het verschil tussen aangepast werk en arbeidstherapeutisch (ATB) werken is niet voor een ieder duidelijk.

 

De begrippen worden vaak door elkaar gehaald en gebruikt. Dit komt veelal omdat zowel werken op ATB als aangepast werken wordt gebruikt in dezelfde situatie: namelijk als de werknemer (nog) niet in staat is om zijn eigen werk volledig op te pakken. Er zijn echter duidelijk verschillen. Sterker nog: het zijn twee totaal verschillende begrippen.

 

Passend werk

Wanneer het duidelijkheid is over wat de werknemer wel/niet kan (zijn mogelijkheden/beperkingen) kun je een werknemer die nog niet geschikt is voor zijn eigen werk ander werk aanbieden. Dit heet passend werk. Passend werk kan plaatsvinden in de eigen maar ook in een andere organisatie. Als op een gegeven moment duidelijk wordt dat terugkeer in eigen werk niet haalbaar is, kan het passende werk een blijvende oplossing worden. Passend werk is werken op loonwaarde: dit betekent dat waarde die je kunt koppelen aan het passende werk overeenkomt met het percentage van herstel.

 

Arbeidstherapeutisch (ATB) werken

Werken op ATB komt voor als er, in tegenstelling tot bij passend werk, geen duidelijkheid is omtrent de belastbaarheid van de werknemer. Wanneer een werknemer een poos heeft thuisgezeten en weer met werken gaat starten is het niet altijd even duidelijk wat iemand aankan. De bedrijfsarts kan er dan voor kiezen een start te maken op ATB. Tijdens de periode van ATB blijft de werknemer 100% arbeidsongeschikt (er is geen sprake van loonwaarde). De periode van ATB is per definitie tijdelijk: maximaal zes weken is de richtlijn, zelf kies ik veelal voor een periode van een a twee weken. Daarna heb je namelijk wel inzicht in de belastbaarheid en stopt de periode van ATB. ATB gaat dan over in volledige arbeidsongeschiktheid (werken op ATB ging niet goed), gedeeltelijk of volledige arbeidsgeschiktheid. Belangrijk ook om te realiseren dat een werknemer tijdens ATB te allen tijde kan aangeven dat het niet gaat en hij naar huis gaat. Bij passend werk is dit minder makkelijk: er ontstaat dan een situatie waarbij werkgever en werknemer een discussie hebben over de passendheid van de arbeid.

 

Wees vooral zorgvuldig met de begrippen in e-mails en gespreksverslagen. Zo voorkom je verwarring bij jezelf, je collega’s, de zieke werknemer en belangrijk: misschien in een later stadium bij het UWV.

 

C&C 2017

 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems