Aandachtspunten bij overnemen van een werknemer in wachttijd Ziektewet

Aandachtspunten bij overnemen van een werknemer in wachttijd Ziektewet


Tijdens de wachttijd Ziektewet is het voor een potentiële werkgever interessant om het volgende te weten.

 

Voor de periode tot aan de WIA aanvraag is het voor een potentiële werkgever niet aan te raden om een werknemer in dienst te nemen. Als de WIA keuring niet plaatsvindt loopt de werkgever het risico dat hij geen gebruik kan maken van de No-risk polis van het UWV. Dit houdt in dat hij de kans misloopt om in de eerste vijf (5) jaren de compensatie door het UWV bij uitval wegens ziekte van de overgenomen werknemer te krijgen.

 
In de praktijk is het aan te bevelen om een werknemer die in de wachttijd Ziektewet zit van zijn werkgever te lenen. Dit kan dmv een leen- of detacheringsovereenkomst. Omdat de huidige werkgever er belang bij heeft dat de werknemer elders emplooi vindt, kan de inlenende partij een prijs bedingen die lager is dan het reële uurtarief. Immers, de werkgever is bij afwezigheid wegens ziekte of het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden toch verplicht het loon door te betalen. De werkgever heeft er dus baat bij om zijn werknemer uit te lenen/detacheren om zo zijn verlies te beperken. Kortom, als potentiële werkgever heeft u de mogelijk om voor langere tijd een werknemer in het werk mee te maken en dat tegen een over het algemeen laag uurtarief.

Voor de werknemer is het van belang om met een zekere mate van zekerheid zich een plek te verwerven binnen het bedrijf van een andere werkgever. Zo kan de werknemer een eventuele terugval in inkomen tijdig (grotendeels) voorkomen.
 
Kortom, een situatie die voor alle partijen voordelig kan zijn. Voor de werknemer een goede mogelijkheid om de draad weer op te pakken, voor zijn werkgever betekent het een beperking van de financiële lasten en voor u de mogelijkheid om tegen een laag tarief en zonder enig risico een gemotiveerde werknemer tot uw beschikking te hebben. Daarnaast geldt dat als u de man na het einde wachttijd ziektewet overneemt van zijn huidige werkgever u gedurende een periode van vijf (5) jaren een beroep kan doen op de no-risk polis van het UWV. Dat betekent in de praktijk dat in geval van ziekte in de eerste vijf (5) jaren het UWV de loonverplichting van u overneemt.
 
C&C 2018
 
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems