1 dag werken en 12 jaar betalen (Modernisering Ziektewet)

1 dag werken en 12 jaar betalen (Modernisering Ziektewet)


 
Er was eens een werkgever …
 

die een grote opdracht binnenhaalde. Voor deze werkzaamheden had de werkgever extra mankracht nodig. Jan wordt een van de nieuwe tijdelijke krachten.

 
Dan slaat echter het noodlot toe …

Op weg naar huis van zijn eerste werkdag raakt Jan betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Na maanden van revalidatie is duidelijk dat Jan zijn werk niet meer zal kunnen doen. Er staat hem een WGA-uitkering (35 – 100%) wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te wachten.

 
Vervanging
De werkgever heeft uiteraard vervanging geregeld voor Jan, want het werk moet doorgaan.
En Jan heeft ‘logischerwijs’ zijn proeftijd niet overleefd.
 
Maar, twee jaar later …
Staat de Belastingdienst op de stoep van de werkgever. Of de werkgever even de twee jaar ziektewetuitkering van Jan wil terugbetalen.
Pardon?  Ja, zei de Belastinginspecteur, u weet wel, de Modernisering van de Ziektewet. En over een jaar kom ik ook bij u langs met de gedifferentieerde premienota voor de WGA-uitkering van Jan. En dat gedurende 10 jaar.
 
En de werkgever betaalde nog lang (12 jaar) en (on)gelukkig.
 
Bittere ernst
De overheid heeft met de invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa ofwel Modernisering Ziektewet) de rekening van een groep zieke vangnetters bij de werkgever neergelegd: 2 jaar Ziektewet en 10 jaar WGA. Deze wet geldt niet voor zwangerschap en orgaandonatie.
 
Wat merkt u nu al van de Modernisering van de Ziektewet?
Er gaan veel kosten op u afkomen. In tijd gaat het volgende gebeuren:
Vanaf april/mei:
U ontvangt de toekenningsbeschikkingen van de ziektewetuitkeringen van ex-werknemers die aan u doorbelast worden. Controle van de ziektewetuitkeringen is belangrijk.
Vanaf juli/augustus: 
U ontvangt de toekenningsbeschikkingen van de ziektewetuitkeringen voor de WGA-uitkeringen van ex-werknemers. Let op: het gaat hierbij om werknemers die vanaf 2010 ziek bij u uit dienst zijn gegaan. Kent u deze mensen nog?
November: 
U ontvangt de gedifferentieerde premienota voor de Ziektewet- en WGA-flex. Bezwaar tegen de hoogte van de uitkering kunt u niet meer maken.
 
Maatregelen om de (financiële) gevolgen van deze wet beheersbaar te houden:
  • Zorg voor maximale inspanning om een zieke tijdelijke kracht in zijn resterende contractperiode te re-integreren. In individuele situaties kunt u ook een          eenmalige  verlenging van het tijdelijke contract overwegen.
  • Maak goede afspraken met tijdelijke krachten om hen ook na het einde van het dienstverband te kunnen helpen met re-integratie mochten zij ziek uit dienst gaan.
  • Pas uw arbeidsovereenkomsten en personeelsreglement aan, conform de nieuwe wetgeving.
  • Overweeg het Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Zo kan u meer grip op de verzuimsituatie houden en bent u niet afhankelijk van het UWV. Laat u hierover       heel goed voorlichten en neem hier geen overhaast besluit in. Een verkeerde beslissing kan grote financiële gevolgen hebben.
  • Controleer of de ziektewetuitkeringen van flexwerkers terecht aan u doorbelast worden. In ieder geval zou u niet terug mogen zien de uitkeringen van de ex-werknemer die pas ziek is geworden terwijl hij recht had op WW, wanneer de ziekte veroorzaakt is door een aansprakelijke derde (regres) of ziekte als gevolg van zwangerschap of orgaandonatie. En check ook de hoogte van het dagloon.
 
Ontbreekt het u aan tijd en/of kennis om de controle van de beschikkingen uit te voeren?
  • Reserveer dan nu direct de expertise bij C&C om de toekenningsbeschikkingen van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen te laten controleren. Controleren is beter dan te veel betalen!
  • Ook ondersteunen wij u bij de (verplichte) aanpassingen van uw verzuimbeleid, arbeidsovereenkomsten en personeelsreglement om de Modernisering van de Ziektewet het hoofd te kunnen bieden.
  • Laat C&C nu de regie over al uw aanpassingen op het verzuimbeleid voeren.
 
C&C 2017
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems