Recovery audit / subsidie onderzoek

Recovery audit / subsidie onderzoek


Recovery audit / subsidieonderzoek

Werkgevers dragen periodiek voor hun werknemers loonbelasting en premies sociale verzekeringen af. De loonadministratie wordt in een salarisapplicatie bijgehouden. Om dat goed uit te voeren dienen de parameters in de salarisapplicatie periodiek te worden bijgewerkt aan de hand van wet- en regelgeving en/of nieuwe functionaliteiten te worden toegevoegd. 
 
De praktijk leert dat er veel onvolkomenheden in salarisapplicaties zitten.
De oorzaken daarvoor zijn o.a.:
- systeemparameters worden niet bijgewerkt;
- functionaliteiten niet aanwezig;
- fouten in de applicatie (vb. Afas bevat fouten mbt de premiekorting voor 50 plussers);
- gebrek aan kennis van wet- en regelgeving;
- geen adequate informatie mbv individuele personeelsleden (vb. arbeidsgehandicaptenstatus) en
- administratieve onvolkomenheden (vb. contracten stagiaires incompleet).
 
Onderzoek in zeer kort tijdsbestek 
Tijdens een recovery audit wordt onderzocht of de afgedragen loonbelasting en premies, rekening houdende met het vorengenoemde, correct zijn. 
 
 
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems