HRM Scan

HRM Scan


Quick Scan van uw organisatie en personeelsinstrumenten

 
Het veranderen of vernieuwen van beleid, het aanpassen van de bedrijfsstrategie, het introduceren van nieuwe en betere producten of diensten.
Wat deze veranderingen betekenen voor de te stellen eisen aan de kwantiteit en kwaliteit van het personeel is vaak moeilijk aan te geven.
 
De Quick Scan is een instrument om een koppeling te leggen tussen veranderingen in beleid of strategie van de organisatie en de veranderende eisen aan
uw personeel.
 
De Quick Scan methodiek is een reeds door de jaren heen beproefde methodiek om;
systematisch, snel en concreet inzicht te verkrijgen in het reilen en zeilen van de organisatie op het gebied van organisatie & structuur, personeelsbeleid &
beheer en de daarbij gehanteerde instrumenten.
 
Heeft u echter het gevoel dat het allemaal beter, effectiever en efficiënter kan?  C&C Management Consultancy ondersteunt u bij het maken van een gedegen
plan. Om met een frisse blik naar de toekomst te kijken.
 
Helder inzicht
In een voorgesprek met u kunnen we snel de mogelijke knelpunten identificeren.
De daaropvolgende Quick Scan kan u helder inzicht geven hoe de organisatie en de Personeel en Organisatie gebieden ervoor staat en de mogelijke
verbeteringen voor uw organisatie en medewerkers.
 
Wij kunnen u vervolgens ondersteunen om deze verbeteringen met duidelijk meetbare activiteiten en doelen door te voeren.
 
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems