HRM ontwikkeling

HRM ontwikkeling


Hoe willen organisaties groeien?
Wat willen organisaties verbeteren? Waar lopen mensen tegenaan? Welke invloed heeft het HRM-beleid en de HRM-systemen van de organisatie op de mensen? Welke bijdrage leveren de HR-instrumenten aan de strategie van de organisatie en welk effect beogen zij? C&C ontwikkelt methodes en werkwijzen die bijdragen aan de ontwikkeling van het HRM-beleid in de organisatie.
 
Wij hebben ruime ervaring in het ontwikkelen van HRM instrumenten. Ook hier ontwikkelen wij uitsluitend maatwerk en vullen de doordachte ontwikkeladviezen en oplossingen in samenwerking met de organisatie in. Een aanpak met vele voordelen. 
 
Quick Scan van uw organisatie en personeelsinstrumenten/HRM-monitor
Het veranderen of vernieuwen van beleid, het aanpassen van de bedrijfsstrategie, het introduceren van nieuwe en betere producten of diensten. Wat deze veranderingen betekenen voor de te stellen eisen aan de kwantiteit en kwaliteit van het personeel is vaak moeilijk aan te geven. De Quick Scan is een instrument om een koppeling te leggen tussen veranderingen in beleid of strategie van de organisatie en de veranderende eisen aan uw personeel.
 
De Quick Scan methodiek is een reeds door de jaren heen beproefde methodiek om; systematisch, snel en concreet inzicht te verkrijgen in het reilen en zeilen van de organisatie op het gebied van organisatie & structuur, personeelsbeleid & beheer en de daarbij gehanteerde instrumenten.
Op basis van deze grondige analyse ontvangt u adviezen en aanbevelingen ter verbetering van de HRM-functie. C&C Management Consultancy ondersteunt u bij het maken van een gedegen plan. Om met een frisse blik naar de toekomst te kijken. Vervolgens kunnen wij u ondersteunen om deze verbeteringen met duidelijk meetbare activiteiten en doelen door te voeren.
 
Onderstaand een opsomming van onze personeelsinstrumenten:
 • Strategische personeelsplanning
 • Functiewaardering  (output + competenties)
 • Kernwaarden
 • Competentiesystemen
 • Beoordeling  (output + compententies)
 • Opleidingen/POP en jaargesprekken
 • Loopbaanontwikkeling
 • Leeftijdsfase bewust personeelsbeleid
 • Beloningsmanagement (vast en variabele systemen)
 • Prestatiebeloning (output + competenties)
 • Arbeidsvoorwaarden ontwikkeling & harmonisatie
 
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems