> Controleer UWV-gegevens Ziektewet

Controleer UWV-gegevens Ziektewet

Controleer UWV-gegevens Ziektewet


 
Informatiebrieven van UWV
Zoals reeds eerder gemeld ontvangt u tot september als werkgever van het UWV informatiebrieven over de Ziektewet instroom van ex-werknemers. Met als bijlage een overzicht van de ex-werknemers die een vast of tijdelijk dienstverband bij u hadden en in 2012 een ZW-uitkering kregen.
 
Controleren
Het is heel erg belangrijk om deze bijlage grondig te controleren. Op basis van deze gegevens berekent het UWV namelijk uw premie! Hoe meer ex-werknemers er in de Ziektewet of WIA terechtkomen, hoe meer u als werkgever moet betalen.
 
Waar moet u op letten?
 1. Heeft u alle brieven ontvangen? Als u meerdere UWV aansluitnummers heeft, ontvangt u meerdere brieven.
 2. Vraag per ex-werknemer een uitkeringsbeschikking aan. Let op: Het aanvragen van een uitkeringsbeschikking moet binnen 4 weken na ontvangst van de informatiebrief gebeuren.
 
De informatie in deze beschikking is belangrijk om de hoogte en de duur van de ZW-uitkering te bepalen en een eventueel risico op een WGA-uikering in te schatten. Tegen de uitkeringsbeschikking van ex-werkenemers die niet op de lijst horen, moet bezwaar aangetekend worden. Dat moet binnen 6 weken na ontvangst gebeuren.
 
Medische beschikkingen (hersteldverklaringen) worden naar de arbodienst gestuurd en hiervoor geldt een bezwaartermijn van twee weken.
 
Controleer de beschikking - en teken, als het niet klopt bezwaar aan
 1. Hebben alle ex-werknemers die genoemd worden bij u gewerkt? Dat kunt u checken door bijvoorbeeld hun BSN nummers in uw salarisadministratie op te zoeken. De ex-werknemers die niet bij u hebben gewerkt, horen niet op de lijst te staan.
 2. Zijn er ex-werknemers overleden? Deze mensen horen uiteraard niet op de lijst te staan.
 3. Zijn er ex-werknemers die een IVA-uitkering krijgen? Deze mensen behoren niet op de lijst te staan.
 4. Heeft de ex-werknemer recht (gehad) op een no-riskpolis ZW?
Dit kan gelden voor:
 • Ziekte als gevolg van zwangerschap
 • WIA-rechten
 • WAO-rechten
 • Wajong rechten
 • Een oudere en voorheen meer dan één jaar in de WW
Beoordeel deze situatie en teken indien nodig bezwaar aan.
 
7. Zoek uit wanneer de eerste ziektedag was en op welke datum het contract is beëindigd. Ligt de eerste ziektedag na de datum van contractbeëindiging? Dan kan er sprake zijn van:
 • Ziek binnen 28 dagen na einde dienstverband (nawerking)
 • Niet aangevraagde WW
 
In deze situaties wordt de uitkering terecht aan u doorberekend.
Deze mensen horen dus inderdaad op de lijst te staan.
 
8. Reken per dossier de premielasten uit. Hoe dat moet, weet uw boekhouder of accountant. Voorkom op deze wijze verrassingen.
 
Meer informatie of hulp nodig
Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Kunnen wij u ondersteunen bij de invoering van de nieuwe regels?  
Neem dan contact op met Wim G. Costerus, [email protected] of mobiel op 06 53 28 64 71 voor een vrijblijvend gesprek.
 
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems