> Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?

Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?

Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?


Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Doorbetaling in het derde ziektejaar komt af en toe nog wel eens voor. Over de hoeveelheid bestaat onduidelijkheid. Een uitspraak van de rechter.
Doorbetaling in het derde ziektejaar komt af en toe nog wel eens voor als de werk¬gever niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet. Onvoldoende aandacht voor re-integratie van de werknemer komt een werkgever dan duur te staan.

Een werknemer is in dienst van een installatiebedrijf. De werknemer wordt in ¬september 2010 arbeidsongeschikt en blijft dat twee jaar. In 2012 wordt geprobeerd werkzaamheden te verrichten op arbeidtherapeutische basis, maar dit slaagt niet. Omdat de werkgever te weinig doet om de werknemer te re-integreren bepaalt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in augustus 2012 dat de werkgever nog een jaar extra het loon door moet betalen. Wanneer de werknemer enkele keren tegen het eind van 2012 zijn loon niet krijgt doorbetaald en via brieven zijn werkgever sommeert zijn achterstallig loon te betalen, komen schoorvoetend de betalingen naar de werknemer los.

Toch is de werknemer niet helemaal tevreden, want het loon is beduidend minder dan eerst. De werknemer stapt naar de rechter. Hij eist op basis van de cao honderd procent doorbetaling van het loon. Nu meldt de cao dat het eerste half jaar honderd procent wordt uitbetaald en de daaropvolgende achttien maanden negentig procent. De werkgever betwist niet dat hij ook het derde ziektejaar moet doorbetalen en zal dit ook blijven doen. Echter, honderd procent doorbetaling is niet aan de orde volgens hem. Het over te maken bedrag is zeventig procent van het loon en daarmee is de kous af, heeft hij laten weten.

De kantonrechter bevestigt dat. Er is in het Burgerlijk Wetboek nergens terug te lezen dat een werkgever in het derde ziektejaar verplicht is dezelfde aanvulling inzake de loondoorbetalingsverplichting te betalen als in het tweede ziektejaar.
Daarmee stelt de kantonrechter vast dat de werkgever tot en met augustus 2013 een verplichting heeft tot het uitbetalen van zeventig procent van het loon. De werknemer wordt daarmee in het ongelijk gesteld.
 
Rechtbank  Zwolle
 
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems