Maatschappelijk Bewust Ondernemen

Maatschappelijk Bewust Ondernemen


Sponsoring
C&C Management Consultancy staat midden in de samenleving en is een maatschappelijk betrokken onderneming. Wij leveren jaarlijks financiële bijdragen aan projecten die zich inzetten voor met name gehandicapte kinderen en die elke steun kunnen gebruiken. Al een tiental jaren ondersteunen wij diverse fondsen, die zich inspannen voor enkelvoudige en dubbel gehandicapte kinderen in Nederland. Verder heeft C&C een warm hart voor de Alkmaarse gemeenschap. Daarom sponsoren wij een aantal belangrijke evenementen in Alkmaar.
 
Duurzaam ondernemen
Steeds meer worden ondernemers betrokken bij vraagstukken over duurzaam ondernemen.
C&C draagt deze ontwikkelingen een warm hart toe en draagt zoveel als mogelijk in dit veranderingsproces haar steentje bij.
 
De Waaier
Sinds 2008 is C&C lid van De Waaier, Makelaar in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
Naast het full-time bij elkaar brengen partijen door vraag en aanbod, die resulteren in matches, organiseert De Waaier ook specifieke evenementen en thema bijeenkomsten zoals De Beursvloer en workshops. Ook Make A Difference Day (MADD) staat jaarlijks voor allerlei activiteiten, die zonder de steun van bedrijven niet kunnen plaatsvinden. Denk aan het opknappen van tuinen, verven bij instellingen of een geweldige middag organiseren voor ouderen en jongeren.
 
Track the Talent
Het project Track The Talent richt zich erop schooluitval te voorkomen bij het VMBO en MBO. Dit door leerlingen interactieve workshops aan te bieden door het bedrijfsleven die nauw aansluiten bij hun belevingswereld. Vanaf 2007 draait dit project met groot succes in Amsterdam, waarna het navolging kreeg in allerlei andere steden zoals Rotterdam, Haarlem, Nijmegen en Alkmaar.
 
Met Track The Talent worden de volgende doelen gediend:
 
  • Jongeren in staat te stellen op school te blijven en in contact te komen met het bedrijfsleven
  • Jongeren in staat te stellen hun competenties te ontwikkelen om op een effectieve manier te solliciteren
  • Jongeren in staat te stellen hun beroepsorientatie en netwerk te vergroten
  • Het bedrijfsleven in staat te stellen in contact te komen met potentiele werknemers.
 
In 2009 is dit project ook gestart in de regio Alkmaar en doen leerlingen van het Horizon College middels tien workshops op diverse gebieden ervaring op die zij onmiddellijk in de praktijk kunnen toepassen. Hierdoor leren zij meer over zichzelf en kunnen zij nadenken over hun toekomst. Zij krijgen onder andere trainingen in gespreksvaardigheden, solliciteren en jezelf presenteren. De heer Han ter Heegde (burgemeester van Heerhugowaard) en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Horizon College reikte de certificaten uit en sprak lovende woorden over de leerlingen, de docent managers en de initiatiefneemster voor de regio Alkmaar  Renee Rademacher. Ook in 2010-2011 zal door een groep managers (waaronder C&C) van de diverse bedrijven weer kosteloos een bijdrage geleverd worden aan dit project, dat nu zelfs met drie groepen van start gaat. 
 
MatchPower & Partners
MatchPower & Partners werkt op hoofdlijnen aan projecten waar nieuwe infrastructuren tussen doelgroepen gelegd moeten worden om doelstellingen te verwezenlijken. 
 
Voorbeelden zijn: 
 
  • Maatschappelijke stages realiseren bij verenigingen en bedrijven
  • Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven
  • Stimuleren Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
  • Ook verzorgen wij workshops voor verenigingen hoe men sponsors aan zich bindt en behoud
     
MatchPower & Partners staat onder de bezielende leiding van Renee Rademacher en wordt middels partnerships ondersteund door
het bedrijfsleven.
 
Stichting JA
JA staat voor Jongeren Activering. Als organisatie hecht stichting JA aan het ondersteunen van jongeren bij hun voortgang in de maatschappij. Om
dit te realiseren werkt de stichting samen met het bedrijfsleven, scholen en andere actieve organisaties gericht op het gebied van jongeren en hun ontwikkeling.
Door de bemiddeling van Stichting JA verzorgen betrokken bedrijven workshops. De workshops zijn gericht op het ontdekken van eigen kernkwaliteiten bij de individuele jongere, dit in samenhang met de groep. Gedurende het schooljaar 2010/2011 lopen er 3 verschillende trajecten binnen het MBO onderwijs niveau II. Samen staat dit voor 30 bijeenkomsten in de regio Alkmaar. Ook organiseert de stichting regelmatig bijeenkomsten voor het bedrijfsleven.
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems