Welkom bij C&C Management Consultancy, Master classes / Workshops zie onder HRM

Welkom bij C&C Management Consultancy, Master classes / Workshops zie onder HRM


C&C Management Consultancy

Gezondheidsmanagement

Gezond ondernemen is investeren in de gezondheid en de vitaliteit van mensen. Het is een investering die iedereen winst oplevert.

Vitale medewerkers zijn het fundament van een gezonde arbeidsorganisatie. Medewerkers met een goede fysieke en mentale conditie zijn minder vaak ziek, zijn productiever, voelen zich sneller betrokken en zijn daarmee een belangrijke succesfactor voor organisaties. Lees meer...
 
C&C Management Consultancy

Verzuimbeleid & Re-integratie 1e, 2e ziektejaar en 10 jaar WGA

Werknemers die uitvallen door ziekte beïnvloeden de werkcapaciteit van de onderneming. Vervanging, ook tijdelijk is kostbaar. Wij adviseren u over de inrichting van het "Eigen regiemodel" en uitvoering van uw verzuim-managementbeleid en over het re-integratie traject van spoor 1 (1e ziektejaar intern) en spoor 2 (2e ziektejaar extern).

Het sturen op mobiliteit is in onze verzuim-management-methode een essentieel onderdeel, door hierop te sturen zijn we continue in gesprek met de medewerker over zijn terugkeer op de werkplek en verlagen wij concreet uw ziekteverzuim. Begeleiding door ons bij de uitvoering van het re-integratieproces van spoor 1 en spoor 2 kan u veel geld besparen. Lees meer...
 
C&C Management Consultancy

Organisatie & HRM ontwikkeling

Wij geven u inzicht in de laatste HR-trends en helpen u deze te vertalen naar uw bedrijfsspecifieke situatie. Advisering op maat op het gebied van mens én organisatie.

Door onze praktische geïntegreerde aanpak, bieden wij u HR-instrumenten en systemen voor een betere benutting van uw arbeidspotentieel. Wij geven niet alleen advies, maar bedenken, ontwikkelen en implementeren ook deze systemen zodat u uw organisatiedoelen kunt behalen. Wij ondersteunen u ook in specifieke situaties, zoals bij reorganisaties, een fusie, een overnametraject of een crisis. Lees meer...
 

 

 

Recovery audit / subsidieonderzoek

Werkgevers dragen periodiek voor hun werknemers loonbelasting en premies sociale verzekeringen af. De loonadministratie wordt in een salarisapplicatie bijgehouden. Om dat goed uit te voeren dienen de parameters in de salarisapplicatie periodiek te worden bijgewerkt aan de hand van wet- en regelgeving en/of nieuwe functionaliteiten te worden toegevoegd. 
 
De praktijk leert dat er veel onvolkomenheden in salarisapplicaties zitten.
De oorzaken daarvoor zijn o.a.:
- systeemparameters worden niet bijgewerkt;
- functionaliteiten niet aanwezig;
- fouten in de applicatie (vb. Afas bevat fouten mbt de premiekorting voor 50 plussers);
- gebrek aan kennis van wet- en regelgeving;
- geen adequate informatie mbv individuele personeelsleden (vb. arbeidsgehandicaptenstatus) en
- administratieve onvolkomenheden (vb. contracten stagiaires incompleet).
 
Onderzoek in zeer kort tijdsbestek 
Tijdens een recovery audit wordt onderzocht of de afgedragen loonbelasting en premies, rekening houdende met het vorengenoemde, correct zijn. De onderzoekers bepalen de correctheid van de gegevens door de data uit de salarisadministratie te analyseren en te controleren op juistheid. Wij kunnen dit  onderzoek in zeer korte tijd uitvoeren zonder een aanslag qua tijd op de organisatie en de mensen te doen. 
Voor het maken van een realistische inschatting met betrekking tot het resultaat van een recovery audit is het van belang om vooraf de beschikking te hebben over relevante informatie. Hiervoor sturen wij u een vragenlijst. 
 
No cure, no pay
Deze dienstverlening doen wij op basis van ‘no cure, no pay’ en hanteren hiervoor een vast percentage van de voor een werkgever gerealiseerde teruggave aan loonbelasting en sociale premies. 
 
 

 
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


07/12/2014Nog ruim 2 weken en de Wet Werk en Zekerheid 2015 is een feit.
Lees meer


05/12/2014Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/11/2014Juridische uitglijders
Lees meer


Alle nieuwsitems

Poortwachter Tips


TIP1 dag werken en 12 jaar betalen (Modernisering Ziektewet)
Lees meer


TIPRegistreer ziekmelding altijd
Lees meer


TIPMaken Plan van Aanpak en rol Case manager hierin
Lees meer


Alle tips

E-books